nieuws

College Schiedam: Verver moet rekening betalen

ROTTERDAM - Het Schiedamse college van burgemeester en wethouders heeft oud-burgemeester Verver-Aartsen op het hart gedrukt de betaling van het veiligheidsglas aan de firma Van den Tempel alsnog te voldoen. Een uitspraak van de rechtbank wijst uit dat deze betaling nog niet heeft plaatsgevonden, ondanks de verklaring van Verver dat dit wel zou zijn gebeurd. Het college betreurt het dat deze informatie nu onjuist blijkt te zijn.
Daarnaast meldt het college het spijtig te vinden dat deze kwestie zich hierdoor voortsleept, terwijl de gemeente, college en raad, geen partij zijn in de kwestie zelf. Het college heeft Verver daarom afgelopen week opgeroepen alsnog haar verplichtingen naar de aannemer na te komen en over te gaan tot betaling van het bedrag voor de plaatsing van het veiligheidsglas. De gemeente Schiedam heeft de kosten van het glas eerder al vergoed aan Verver.

Alsnog betalen

De Rotterdamse rechtbank heeft op 25 september 2013 een tussenvonnis uitgesproken tussen de oud-burgemeester en aannemingsbedrijf Van den Tempel. Maandag is de gemeenteraad van Schiedam geïnformeerd over het standpunt van het college.
Burgemeester Lamers meldt: “Wij hebben mevrouw Verver-Aartsen erop gewezen dat een declaratie ten principale is bedoeld ter vergoeding van kosten die worden gemaakt vanwege een leverancier. Wij hebben haar kort na de publicatie van het tussenvonnis verzocht alsnog te betalen en het ons te melden wanneer dit is gebeurd.”
Gelogen over betaling
In het tussenvonnis oordeelt de rechtbank dat de factuur voor het meerwerk niet is voldaan door de familie Verver-Aartsen. Het plaatsen van veiligheidsglas maakte deel uit van dat meerwerk, concludeert de rechtbank. Met dit nieuwe feit komt het college tot de conclusie dat de factuur voor het veiligheidsglas niet is betaald. Dit is in tegenspraak met de eerder verstrekte informatie van de familie Verver-Aartsen aan B en W. Het college heeft geen juridische mogelijkheden om terugbetaling van het gedeclareerde bedrag af te dwingen.

Slepende kwestie
De bewuste declaratie was in de gemeenteraad al eerder onderwerp van gesprek. Op 26 november 2012 werd de motie “Terugvorderen declaratie veiligheidsglas” aangenomen. In maart 2013 werd de raad geïnformeerd over de uitvoering van de motie. De conclusie was dat de uitbetaling aan Verver op rechtmatige gronden had plaatsgevonden. In de raadsvergadering van 25 april 2013 gaf het college aan als eerste met de gemeenteraad in gesprek te gaan als de civiele procedure nieuwe feiten aan het licht zou brengen.
Verver sleutel in handen
Met het appèl op de Verver roept het college op tot een spoedige betaling van het geleverde en geplaatste veiligheidsglas. “Alleen de familie Verver-Aartsen is in de positie om deze kwestie voor eens en altijd uit de wereld te helpen, zij hebben de sleutel in handen”, aldus burgemeester Lamers.