nieuws

De memoires van een Rotterdamse brandweerman

ROTTERDAM - Brand, bommen en granaten, de bluswagen onder vuur en kapotte waterleiding. Het zal je maar gebeuren als brandweerman. Het gebeurde Van der Berg, hoofdman bij de Rotterdamse brandweer. Hij was ooggetuige en hulpverlener en heeft zijn ervaringen op papier gezet.
Al voor het bombardement op 14 mei rende hij van de ene naar de andere brand en daarna was er eigenlijk geen redden meer aan. Al het materieel - gebrekkig of niet - schoot tekort. Een paar dagen voor het bombardement staat de bank aan de Wijnhaven in lichterlaaie. Het kost grote moeite om er te komen onder andere omdat hij telkens aangehouden wordt door Nederlandse soldaten. Als ooggetuige ziet hij hoe de bommen vallen op Ambachtsschool aan de Gordelweg. En na het bombardement staat de stad in brand. Weken van nablussen en puinruimen. Eén brand leek niet te blussen. De brand in de driehoek Leuvehaven, Jufferstraat en Scheepmakershaven laaide telkens weer op, tot eind augustus.
Het verhaal van hoofdbrandweerman Van den Berg ligt in het Rotterdams gemeentearchief en een kopie is te zien bij het Oorlogsverzetsmuseum in Rotterdam.
Johan van der Hoeven vertelt een aantal indrukwekkende ervaringen van de brandweerman in oorlogstijd.