Bewoners bang voor overlast Hoekse Lijn

De nieuwe metroverbinding de Hoekse Lijn naar het station Hoek van Holland Strand komt in 2017 veel dichter langs de huizen dan gedacht. De afstand tot de woontorens aan de Strandweg bedraagt hooguit 15 meter.

De stadregio belooft geluidschermen, maar de bewoners zijn met stomheid geslagen. Zij vrezen niet alleen geluidsoverlast, maar ook horizonvervuiling. Daarnaast twijfelen ze aan het nut van de metroverbinding naar het strand. “Voor die paar dagen zon per jaar hebben wij straks 365 dagen overlast”, klinkt het schamper.


Het verlengde spoor mag onder geen voorwaarde door de verderop gelegen duinrijen. Het betreft hier beschermt natuurgebied. “Dus aan de vogels wordt wel gedacht”, merken de boze bewoners op. “Wij zijn blijkbaar minder dan dieren.”

De Stadsregio komt in december met de definitieve tekeningen om het spoor met 900 meter door te trekken naar het strand.

Deel dit artikel: