nieuws

Waarom zijn de uiteinden van de vleugels van een vliegtuig gebogen?

19-08-vliegtuig.jpg
19-08-vliegtuig.jpg
ROTTERDAM - Tijdens de uitzending van Vraag Het De Bieb van zaterdag 12 oktober werd de volgende vraag gesteld:Jan Venema via Facebook: Waarom zijn tegenwoordig de vleugels van een vliegtuig aan de uiteinden gebogen vroeger waren ze recht?Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag Het De Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden.
Een vraag als deze is wel eens aan de orde geweest in dit programma, maar het antwoord is niet meer in de uitzending geweest.
Het is wel de vraag wat hier precies aan de orde is, maar als het gaat om de rechtop staande vleugeltips, de zogenaamde winglets, is het antwoord eenvoudig te vinden. Het hier gegeven antwoord is overigens geverifieerd bij een echte piloot.:
Een winglet is een meestal opstaande verlenging van een vliegtuigvleugel die wervelingen in de lucht vermindert, waardoor het toestel efficiënter vliegt. De techniek is afgekeken van vogels die aan het eind van hun vleugels waaiervormig opgestelde slagpennen kennen, die naar boven kunnen worden gekruld.
Onder een vliegtuigvleugel heerst overdruk, en boven een vleugel heerst onderdruk. Aan de vleugeltip verplaatst de lucht zich van onder de vleugel naar boven de vleugel. Als de vleugel (het vliegtuig) voorbij is, blijft deze beweging doorzetten. Hierdoor ontstaan luchtwervels. Deze tipwervels staan in direct verband met de geïnduceerde weerstand. Hoe sterker de wervel, hoe groter de luchtweerstand. De energie die het kost om deze weerstand te overwinnen gaat ten koste van het brandstofverbruik. Winglets beperken plaatselijk deze wervels, zodat de luchtweerstand afneemt. Nadeel van een winglet is de toename van de parasitaire weerstand. De winglet staat immers dwars op de luchtstroming. Omdat de parasitaire weerstand bij een vaste snelheid altijd gelijk is heeft de winglet het grootste effect als de geïnduceerde weerstand groot is. Geïnduceerde weerstand is het grootste als je het traagste vliegt waardoor winglets het meeste effect hebben in langzame vlucht. De mate van brandstofbesparing die het plaatsen van winglets oplevert is dan ook sterk afhankelijk van het type vliegtuig en het gebruik daarvan.