nieuws

Ondanks crisis topdrukte bij Islamitische slagerij tijdens offerfeest

ROTTERDAM - Het Islamitische offerfeest ter nagedachtenis aan de profeet Ibrahim en zijn offeringsgezindheid heeft last van de crisis, volgens Mourad Reyani, eigenaar van Slagerij Islam Centrum.
Zelf gaat het hem nog steeds voor de wind. Tijdens het drie dagen durende offerfeest verkoopt hij op de eerste dag dertig lammeren. Op dag twee gaan er zestig lammeren naar de klanten en via het slachthuis verkoopt hij nog eens 150 schapen. "Maar de slachthuizen slachten 700 schapen minder, die merken het wel,'' zegt Reyani.
Bij Mourad krijgt de klant een ram van Nederlandse topkwaliteit die zo'n vijfentwintig kilo weegt en 250 euro kost. In de Marokkaanse keuken worden de organen eerst klaar gemaakt. Dat tijdens het offerfeest een lam wordt geofferd heeft te maken met de profeet Ibrahim. Hij was bereid om zijn zoon Ismaël te offeren in opdracht van Allah, maar die biedt hem een uitweg: In plaats van zijn zoon mag Ibrahim een ram slachten.
"Het is een mannetje, 't moeten allemaal mannetjes zijn, we mogen geen vrouwtjes slachten", zegt slager Reyani. Vandaar dat er alleen rammen te koop zijn bij de slager. Zelf deelt Mourad zijn ram uit aan vier gezinnen, waarvan hij weet dat ze het moeilijk hebben. "Ik eet vanavond lekker pens, dat doe ik twee keer per jaar en daar heb ik zin in."