nieuws

Politie geeft waarschuwingen voor afvalolie zeeschepen

schip
schip
ROTTERDAM - De Zeehavenpolitie heeft twee officiële waarschuwingen gegeven vanwege het niet goed bijhouden van hoe afvalolie wordt verwerkt. De politie heeft daarop vorige week bij 22 zeeschepen een onderzoek ingesteld.
Tijdens de onderzoeken is gekeken of schepen niet afvalolie op zee lozen en of de administratie wel op de voorgeschreven wijze plaatsvindt.
De International Maritime Organisation (IMO) heeft bepalingen hierover vastgelegd in de zogeheten MARPOL-verdragen en bijbehorende wetgeving. Omdat deze bepalingen internationaal verplicht zijn gesteld, zijn zeeschepen uit verschillende landen aan een onderzoek onderworpen.
Door agenten van de Zeehavenpolitie wordt onder meer de administratieve opgegeven hoeveelheden afval oliën onderzocht door deze te vergelijken met peilingen in de machinekamer. Tevens wordt de apparatuur voor het verwerken van afval oliën onderzocht op de juiste werking.