nieuws

'Minder treinen door aanleg Betuwelijn'

Betuwelijn
Betuwelijn
ROTTERDAM - Het Havenbedrijf Rotterdam voorziet problemen nu het aantal treinen op de Betuweroute de komende jaren flink terugloopt. Door de aanleg van het Duitse deel van de route zal het aantal goederentreinen tussen Rotterdam en Duitsland afnemen. Hoeveel is nog niet bekend. Er rijden nu ongeveer tachtig treinen per dag op de Betuwelijn. Het spoor kan een veelvoud daarvan aan, maar kampt met een flessenhals bij Zevenaar waar de lijn aansluit op het ‘gewone’ Duitse spoornet. Dit knelpunt moet worden opgelost met aanleg van het Duitse deel van de Betuweroute.
Flessenhals
Er rijden nu ongeveer tachtig treinen per dag op de Betuweroute. Het spoor kan een veelvoud daarvan aan, maar kampt met een flessenhals bij Zevenaar waar de lijn aansluit op het ‘gewone’ Duitse spoornet.
Dit knelpunt moet worden opgelost met aanleg van het Duitse deel van de Betuweroute. Maar het nieuwe traject is op zijn vroegst over tien jaar gereed.
Logistieke opgave
De Rotterdamse haven gaat de gevolgen hiervan merken. Het Havenbedrijf gaat ervan uit dat de goederenopslag jaarlijks met twee tot drie procent groeit.
"Op dit moment wordt vijftig procent per vrachtwagen vervoerd. Maar vanwege milieueisen mag in de toekomst (2035) slechts 35 procent van de containers via de weg worden vervoerd", zegt Emile Hoogsteden, directeur logistiek van Havenbedrijf Rotterdam.
"De rest moet via de binnenvaart en het spoor. En door de werkzaamheden aan de Betuweroute wordt dat nog een enorme logistieke opgave."