nieuws

Dordrecht past plannen Stadswerven weer aan

ROTTERDAM - Het aantal woningen in de nieuwe wijk Stadswerven, in Dordrecht, is opnieuw verlaagd. Nadat dat eerder al van 1600 naar 1200 ging, is nu het streven 900 huizen te bouwen.
Wethouder Piet Sleeking heeft ondanks alle vertragingen en tientallen miljoenen euro's verlies nog steeds vertrouwen in de ontwikkeling van de Stadswerven: "het wordt landelijk nog steeds beschouwd als een toplocatie voor woningbouw".
Door de ingezakte en veranderende woningmarkt ontkomt ook Dordrecht niet aan een nieuwe bijstelling van de plannen, zegt hij: "Er is fors minder belangstelling voor appartementen. We verlagen het aantal daarvan van 1158 tot 538. Dat betekent ook minder hoogbouw en dus minder opbrengst van de grond. Voordeel is wel, dat lagere gebouwen beter aansluiten bij het karakter van onze naastgelegen binnenstad".
Zelfbouw
Voor eensgezinswoningen is het streefgetal verlaagd van 434 naar 354. Ook wordt het accent verzet naar iets minder dure woningen en wordt zeker 15% van het al bouwrijpe gebied beschikbaar gesteld voor particulier opdrachtgeverschap.
"Veel mensen willen zelf iets ontwikkelen en bouwen. Die ruimte geven we nu. We hopen, dat er via zelfbouw zulke mooie dingen komen, dat het voor anderen weer een aanzet is om ook op de Stadswerven te willen gaan wonen", zegt Sleeking.
Jachthaven
Omdat er ook minder kantoren en winkels komen lopen de inkomsten voor Dordrecht nog verder terug. Dat wil de gemeente deels compenseren door af te zien van ondergronds parkeren.
"Da's gewoon duur", zegt de wethouder, "we zullen daarom meer kiezen voor parkeren op straat en binnenpleinen". De eerste bebouwing wordt volgend jaar verwacht, bij de insteekhaven naast de voormalige werf De Biesbosch. Dat moet een jachthaven worden voor bewoners van de Stadswerven.
Mega-bioscoop
Nog voor het eind van dit jaar komt er een halte voor de waterbus. De aanlegsteiger komt aan de kant van de Merwede, vlak bij de Ark van Noach. Sleeking wacht daarvoor niet op de bouw van huizen:
"Die halte is ook bedoeld voor bezoekers van de ark en andere voorzieningen, zoals Villa Augustus, het Energiehuis, de DordtYart en wat mij betreft ook de mega-bioscoop". Exploitant Wolff heeft de financiering daarvoor nog steeds niet rond, maar Sleeking hoopt nog deze maand duidelijkheid te krijgen.
Prijsvraag voor brug
De geplande brug, tussen de Riedijkshaven en de Stadswerven, moet wel wachten tot er voldoende woningen gerealiseerd zijn. Sleeking denkt dat de brug in 2017 gebouwd komt worden: "Daarvoor ligt acht miljoen euro klaar. We gaan ook een prijsvraag uitschrijven voor een mooi ontwerp van die brug. Want kwaliteit blijft voor ons het belangrijkste".
De eerste plannen voor de Stadswerven, op de landtong tussen de Merwede en het Wantij, dateren van 2002.