nieuws

Rotterdam dringt aantal voortijdig schoolverlaters terug

ROTTERDAM - Het aantal voortijdig schoolverlaters in Rotterdam is in twee jaar tijd met bijna een derde afgenomen. Dat is het resultaat van inspanningen van de gemeente Rotterdam en de scholen, onder de naam ‘Aanval op de uitval’

Scholen houden scherper dan voorheen in de gaten of leerlingen komen opdagen. Ook werken ze nauw samen met de gemeente bij het handhaven van de Leerplichtwet. Zo krijgen ze veel jongeren alsnog terug in de schoolbanken.