nieuws

Vossenjacht in Heerjansdam geopend

ROTTERDAM - Bewoners van de Dorpsstraat in Heerjansdam met kippen kunnen opgelucht ademhalen. De provincie heeft namelijk een vergunning verleend om de vossen af te schieten. De Partij voor de Dieren liet eerder weten tegen het afschieten te zijn.
Het beschermde roofdier heeft het afgelopen jaar een ware slachting onder kippen aangericht bij verschillende Heerjansdammers. De Wildbeheereenheid wil de vossen laten afschieten door jagers. Die weten wat ze moeten doen en welke regels daarbij gehanteerd moeten worden.
De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wijst de provincie er op dat de vos een natuurlijke vijand is van de gans. De vos draagt dus op een natuurlijke manier bij aan het in evenwicht brengen van de ganzenpopulatie.
Daarbij komt nog eens dat in de vergunning niet is vastgesteld hoeveel van de circa 30 vossen er mogen worden gedood. Daardoor bestaat het risico dat ze allemaal worden afgeschoten. Bovendien zal het doden van de vossen nieuwe aanwas stimuleren en worden de verliezen snel gecompenseerd.