nieuws

Jubileum Vlaardings archiefvrijwilliger Zuydgeest

ROTTERDAM - Reuma-wao'er, gewezen off-shore- annex scheepswerf-arbeider en Vlaardings archief-vrijwilliger Peter Zuydgeest is met zijn 72 jaar, indiervoegens alweer 25 jaar het fotografisch geheugen en geweten ten Haringstad-archief-burelen aan het Emausplein 5.
De archiefdienst in het oude Vlaardingen-Ambacht Raadhuis plaatst de geboren en getogen Schiedammer Zuydgeest, die ooit door voormalig burgemeester van Lier liefkozend als 'Sudeten-Vlaardinger' werd weggezet,
vandaag in het zonnetje en roemen omstandig zijn doorwrochte verzamel-woede en expertise die de innemende medewerker gedurende maar liefst 2748 bezoeken aan de dag legde en vervolgens samenvatte in 21 rijk geillustreerde foto-boeken.

Super vrijwilliger van 72 jaar

Of deze oud-scout-hopman daarmee het felbegeerde Vlaardings vrijwilliger van het jaar-schap in de wacht sleept is nog maar de vraag, maar Zuydgeest opgewekte luim lijdt daar geenzins een seconde onder.
Sterker nog als notoire paffer steekt hij in zijn speciaal voor hem gecreëerde Zuydgeest's (rokers)Hofje nog maar weer eens een dikke sigaar op.
Plompverloor struint Jack Kerklaan met deze illustere pseudo-Vlaardinger zijn memorabele archief en dito verleden door...