nieuws

Volkstuin-tycoon Gre de Bel naamgever Hooglandertje

ROTTERDAM - De voorzitterhamer van een van 's Rotterdams oudste volkstuinverenigingen de 70-jarige VTV van Brienenoord wordt alweer 35 jaar met de nodige scepter-scepsis genoeglijk door de inmiddels 83 jarige Gre de Bel wild in de rondte gezwaaid, maar van ophouden wil ze nog lang niet weten.
Van de deelgemeente Ijsselmonde krijgt ze daarom de zilveren vrijwilligers-speld en wordt tevens het donderdag j.l. geboren Schotse Hooglandertje naar haar vernoemd.
Slechts een maar kleeft er aan dit eerbetoon; beheerder het Zuid-Hollands Landschap, heeft verordonneert dat koe- en stiernaampjes van op hun Brienenoord-eiland geboren kalfjes, altijd met een 'b' dienen te beginnen.

BellaDonnaGre twee

Daarom is met veel knutsel-gekunstel- mevrouw de Bel's nieuwe Schotse Hooglander-'kleindochter' van de BellaDonna Gre twee naam voorzien.
Wanneer er officiele feestiviteiten op het Volkstuin-complex of in de deelgemeente IJsselmonde hieromtrent plaatsgrijpen is vooralsnog niet bekend.