nieuws

'Korting Rotterdamse singles op afvalstoffenheffing'

ROTTERDAM - De afvalstoffenheffing voor alleenstaanden moet omlaag. Dat zegt D66. De partij sluit zich daarmee aan bij een eerder voorstel van Leefbaar Rotterdam.
Nu betalen singles nog 340 euro per jaar, net zoveel als gezinnen die veel meer afval produceren. Fractieleider Belhaj van D66 zegt dat dat niet goed uit te leggen valt. Voor eenpersoonshuishoudens heeft Rotterdam de hoogste heffing van Nederland.
Volgens de sociaaliberalen zijn er steeds meer singles in Rotterdam. ''Inmiddels beslaan zij met ongeveer 145.000 mensen bijna de helft van alle huishoudens in de stad.'' Die groep een korting van 75 euro geven, komt neer op een extra kostenpost van ruim 10 miljoen euro. D66 wil dat betalen door een andere verdeling van het armoedebudget.
Het voorstel van D66 is dus niet nieuw. Eerder drongen oppositiepartijen Leefbaar Rotterdam en de SP al aan op een onderscheid in tarief tussen eenpersoons - en meerpersoonshuishoudens. Een motie daarover werd onlangs verworpen, omdat een meerderheid van de gemeenteraad tegen stemde. Ook D66 was toen dus tegen.