nieuws

Prijs voor Rotterdams Marokkanen-project

ROTTERDAM - De Hein Roethofprijs 2013 is gewonnen door het Rotterdamse preventieproject Wajaw (jongerentaal voor 'wow'). Het project richt zich op jongeren van vooral Marokkaanse afkomst die voor overlast zorgen in Rotterdamse wijken.
De jongeren krijgen 12 weken lang een vrijwillige training die problemen aanpakt zoals vroegtijdig schoolverlaten, criminaliteit, agressiviteit en radicalisering. Daarnaast bezoeken ze de Rotterdamse haven, wonen ze op 4 mei de dodenherdenking bij en maken ze kennis met andere geloven.
De Hein Roethofprijs is in 1986 ingesteld door het Ministerie van Justitie en wordt jaarlijks toegekend aan het beste initiatief in Nederland om criminaliteit te voorkomen. Volgens de jury heeft de training een positief effect gehad op de jongeren. "Ze voelen zich meer betrokken bij de samenleving en willen hier een bijdrage aanleveren. Ook is een duidelijk zichtbare positieve verandering in gedrag waarneembaar."
De winnaars ontvingen maandagmiddag uit handen van staatssecretaris Teeven een bedrag van 20 duizend euro, die besteed gaat worden aan een vervolg op het project.