nieuws

Rotterdam heeft tekort op uitkeringen weggewerkt

ROTTERDAM - De gemeente Rotterdam is erin geslaagd om het tekort van 100 miljoen euro op uitkeringen weg te werken. Dat constateert de Rotterdamse rekenkamer in een dinsdag verschenen rapport.
De bijdrage van het Rijk is gestegen, maar ook de maatregelen die de gemeente de afgelopen twee jaar heeft genomen werpen hun vruchten af. Het stadsbestuur verwacht dat het tekort eind dit jaar helemaal weg is.

Ook de rekenkamer denkt dat dit punt bereikt is. In 2014 zou zelfs een overschot kunnen ontstaan, maar dat is nog onzeker omdat niet helemaal duidelijk is hoeveel geld Rotterdam volgend jaar van het Rijk krijgt.

Eerst vier weken werk zoeken

De grootste besparing komt voort uit het instellen van een zoekperiode van vier weken. Iedereen die een bijstandsuitkering aanvraagt moet in die 'inspanningsperiode' aantoonbaar naar betaald werk hebben gezocht. Pas daarna wordt besloten of iemand een uitkering krijgt.
Vorig jaar keerde ruim een vijfde van de aanvragers niet terug na de zoekperiode, aldus de rekenkamer. Het aantal aanvragen daalde ongeveer met een derde. In de eerste helft van 2011 werden maandelijks nog zo'n 1.200 uitkeringen aangevraagd. Tussen juli 2011 en mei 2013 daalde dat aantal tot zo'n 800 per maand.

Minder uitstroom uit bijstand

Maatregelen om meer mensen aan het werk te helpen waren juist een stuk minder succesvol. In 2012 lag de uitstroom uit de bijstand in Rotterdam 24 procent lager dan in 2010. Landelijk steeg de uitstroom in dezelfde periode juist gemiddeld met 7 procent.
Dat komt volgens de rekenkamer mogelijk onder meer doordat in Rotterdam relatief veel laaggeschoolde mensen wonen. De werkgelegenheid herstelt zich hier vaak minder snel dan in andere regio's.
De rekenkamer vindt het onwenselijk om een reservepotje te maken voor tegenvallers op het gebied van uitkeringen. Het college van burgemeester en wethouders is dat van plan, maar volgens de rekenkamer kan zo'n reserve ertoe leiden dat de aandacht voor het beheersbaar houden van de kosten verslapt.