nieuws

Ziekenhuis ontslaat bijna kwart specialisten

ROTTERDAM - Het ziekenhuis in Spijkenisse ontslaat bijna een kwart van de specialisten. De acht van de 35 artsen zijn overbodig omdat het Spijkenisse Medisch Centrum wel alle specialismen blijft uitvoeren, maar wel minder gaat doen.
Onder de specialisten die hun baan verliezen zijn kinderartsen, een uroloog, een neuroloog en een oogarts.

Geen vaste aanstelling

De beslissing is door de directie genomen in overleg met de medische staven van de drie ziekenhuizen die in juni het failliete Ruwaard van Putten-ziekenhuis overnamen. Het Maasstad Ziekenhuis, het Ikazia-ziekenhuis en het Van Weel Bethesda Ziekenhuis hebben ook bepaald welke specialismen en hoeveel specialisten nodig zijn.
De artsen die wel mogen blijven hebben geen vaste aanstelling gekregen. Het voormalige Ruwaard telde nog zestig specialisten.
Ander profiel
Sinds het faillissement van het Ruwaard op 24 juni was het duidelijk dat het Spijkenisse Medisch Centrum een ander profiel zou krijgen. De afdelingen kindergeneeskunde is per 1 september gesloten. De afdeling verloskunde wordt op 5 november, na het afronden van de dagelijkse werkzaamheden aan de Hartelbrug bij Spijkenisse, afgestoten.
Weekeinde
De spoedeisende hulp van het ziekenhuis is dagelijks (7-21 u) geopend. In het weekeinde is de naastgelegen huisartsenpost beschikbaar. Ook blijft één verpleegafdeling open. Deze is alleen beschikbaar voor patiënten die na een kleine operatie langere verpleging nodig hebben. Voor spoedgevallen wordt in de nachtelijke uren en in het weekeinde uitgeweken naar ziekenhuizen in de regio.

Chirurg

Volgens Ton van Beek, een chirurg die vanaf het eerste moment in het Ruwaard werkte, kan het Spijkenisse Medisch Centrum niet langer een echt ziekenhuis worden genoemd. ''Er worden alleen nog kleine, planbare ingrepen uitgevoerd. Al het andere werk is naar Rotterdam verplaatst.''
Van Beek vindt het ook vreemd dat voor een gebied met 160.000 inwoners geen spoedeisende hulp 24 uur beschikbaar is. ''In zo'n gebied, met zoveel industrie, zou die acute zorg beschikbaar moeten zijn. En dan te begrijpen dat in Rotterdam-Zuid, op steenworpafstand, twee spoedeisende afdelingen altijd open zijn.''