nieuws

Dordtse politici waren naïef bij sluiting stortplaats

ROTTERDAM - Zowel burgemeester en wethouders als de gemeenteraad van Dordrecht waren naïef om te denken, dat de exploitant van de stortplaats Derde Merwehaven op 1 januari zou stoppen met alle afvalactiviteiten.
Dat is de conclusie uit een feitenonderzoek, dat dinsdagavond werd overhandigd aan burgemeester Arno Brok. Het onderzoek werd uitgevoerd door een onafhankelijk bureau, dat werd begeleid door enkele Dordtse raadsleden.

Onderhandelingen

De stortplaats ging op 1 januari 2013 dicht, maar daarna mocht exploitant Delta op de Derde Merwedehaven andere activiteiten ontwikkelen. Bij de onderhandelingen over de voorwaarden voor de sluiting van de stortplaats vroeg Dordrecht niet wat exploitant Delta van plan was en Delta vertelde dat uit zichzelf ook niet.

Besodemieterd

Toen bleek dat het ging om op- en overslag van afval ontstak het hele Dordtse gemeente- bestuur in woede. Men dacht juist van alle afvalactiviteiten op de Derde Merwedehaven verlost te zijn. Verantwoordelijk wethouder Sleeking voelt zich tot op dag van vandaag nog altijd besodemieterd door de exploitant, die zelf zei dat alles netjes binnen de regels past.

Eer en geweten

De Dordtse gemeenteraad vroeg een half jaar geleden om onderzoek. Hoe kon dit allemaal gebeuren? Volgens de onderzoekers zijn zowel het college van B&W als de raad naïef geweest. Sleeking erkent dat ook. Een debat over zijn rol in het dossier ziet hij met vertrouwen tegemoet: "ik heb altijd naar eer en geweten gehandeld".

Saillant

In het rapprt staat dat hij regelmatig de gemeenteraad informeerde. De onderzoekers kregen van hem ook notulen van geheime besprekingen: "Ik zat met Delta aan tafel in goed vertrouwen en achteraf was wantrouwen wellicht beter op z'n plaats geweest". Saillant detail is dat Sleeking altijd een fel tegenstander was van de komst van de stortplaats.

Aanbeveling

De sluiting zag hij als een politiek succes, maar daarop werd door andere Dordtse partijen flink afgedongen, toen duidelijk werd dat de afvalactiviteiten door konden gaan. Het rapport geeft als aanbeveling, dat dit soort ingewikkelde dossiers nooit meer door een wethouder en één ambtenaar moeten worden behandeld: "schakel meer deskundigen in".
De Dordtse gemeenteraad heeft op 26 november een debat gepland over de uitkomsten van het feitenonderzoek naar de sluiting van de Derde Merwedehaven.
.