nieuws

Géén nieuwe recreatieplas in Dordtse Biesbosch

ROTTERDAM - Er komt géén nieuwe recreatieplas in de Hollandse Biesbosch. Als alternatief wordt gekeken naar de bestaande plas bij de Viersprong.
De nieuwe plas was onderdeel van het plan voor de Nieuwe Dordtse Biesbosch, waarin landbouwgrond wordt omgezet in natuur en recreatiegebied met waterberging. Door uitvoering van dit plan worden de Dordtse en Sliedrechtse Biesbosch met elkaar verbonden.

Verstandig

Zo'n tweevijfde van het plan, waar de Dordtse gemeenteraad ooit unaniem mee instemde, is inmiddels uitgevoerd. Maar Dordtse politici betwijfelen of doorgaan met dit soort investeringen in deze tijd nog wel verstandig is. De raad wil weten wat het de stad kost als alle plannen worden geschrapt, maar zover is het nog niet.

Rekensom

Wethouder Harry Wagemakers denkt het gevraagde rekensommetje volgende week op tafel te kunnen leggen. Veel voordeel voor de gemeente Dordrecht kan er niet inzitten, want het gros van de kosten wordt betaald door Rijk, Provincie Zuid-Holland en Waterschap Hollandse Delta. Als Dordt het project helemaal stopzet vervallen ook de toegezegde subsidies.

Bezwaren

Het zou ook nog kunnen dat het plan onderuit gehaald wordt door de Raad van State. Die zal waarschijnlijk in december uitspraak doen over de bezwaren die zijn ingediend. Wagemakers gaat daar niet van uit: "Daarom gaan we dus door met de planvorming en concrete vertaling daarvan, maar schrappen we de recreatieplas".

Waterkwaliteit

Naast de politieke weerstand speelt voor Wagemakers een heel ander argument om de plas niet aan te leggen: "Uit onderzoek blijkt, dat de waterkwaliteit wellicht niet op orde komt. De grond is fosfaatrijk en vormt een voedingsbodem voor onder meer blauwalg. Ook daarom kijken we nu serieus naar de Viersprong".

Strandjes

Dat alternatief was eerder ook in beeld, maar het probleem dáár is dat de bodem van de bestaande plas verontreinigd is. "Dat kan geen kwaad, zolang je er niks doet", weet Wagemakers, "maar als we er recreatieve voorzieningen gaan maken, zoals strandjes, dan moet je de bodem reinigen en dat kost veel geld".

Reactie

Of de plas bij de Viersprong wordt opgewaardeerd òf dat er toch nog een nieuwe recreatieplas komt is volgens Wagemakers een zaak voor de nieuwe gemeenteraad, die volgend jaar maart gekozen wordt. Beter Voor Dordt heeft al gereageerd op het schrappen van de nieuwe plas. "Een prima besluit", laat fractieleider David Schalken weten.