nieuws

Mansveld: 200 verzwegen voorvallen Odfjell onacceptabel

ROTTERDAM - Zowel staatssecretaris Wilma Mansveld als milieugedeputeerde Rik Janssen vinden het onacceptabel dat Odfjell in de afgelopen jaren meer dan 200 incidenten niet heeft gemeld. Dit blijkt uit nader onderzoek van 480 incidenten bij het Rotterdamse tankopslagbedrijf.
Milieudienst DCMR heeft nader onderzoek gedaan naar 480 voorvallen tussen 2000 en 2013 bij het Rotterdamse tankopslagbedrijf Odfjell, waarvan niet zeker was of ze allemaal waren gemeld. Het bedrijf had deze incidenten zelf aangeleverd. Het blijkt dat Odfjell 210 voorvallen niet of niet goed heeft gemeld.
Opmerkelijk is dat er ook dit jaar 22 incidenten niet zijn gemeld, terwijl het bedrijf onder verscherpt toezicht staat.
Onacceptabel
Milieugedeputeerde Janssen is niet blij met de niet gemelde incidenten. In een brief aan staatssecretaris Mansveld schrijft hij: "In het licht van de eigen verantwoordelijkheid van Odfjell voor de veiligheid van werknemers en omgeving, is het onbegrijpelijk en onacceptabel dat - zelfs na het verscherpte toezichtregime sinds september 2011, de safety shutdown onder druk van de bevoegde gezagen en het onderzoek door de Onderzoeksraad Voor Veiligheid - Odfjell niet eerder met deze informatie over niet gemelde voorvallen is gekomen."
Om in de toekomst niet opnieuw met een dergelijke situatie te kunnen worden geconfronteerd, heeft de gedeputeerde Odfjell verplicht om in ieder geval maandelijks een overzicht van het registratiesysteem toe te zenden. Inmiddels ontvangt de DCMR dit voorvallenoverzicht wekelijks om na te kunnen gaan of deze juist worden gemeld. Het bedrijf blijft dan ook onder verscherpt toezicht.
In een brief aan de Tweede Kamer meldt Mansveld maandagochtend het eens te zijn met de gedeputeerde: "Ik deel het standpunt van de geputeerde, dat het niet acceptabel is dat Odfjell niet eerder met deze informatie over niet gemelde voorvallen is gekomen."
Strafbaar
Het niet doen van zogeheten CIN-meldingen is strafbaar. Daarom zijn de niet gemelde incidenten dan ook doorgespeeld aan het Openbaar Ministerie. Het gaat om 63 niet gedane CIN-meldingen en 149 zogeheten bedrijfsmeldingen van 'lichtere' voorvallen. Inmiddels zijn er hiervoor ook dwangsommen opgelegd en geïnd.
In de loop van november vindt er ook een vervolg plaats van de rechtszaak tegen Odfjell, waarin ondermeer het niet gemelde butaan-incident van zomer 2011 en andere incidenten worden behandeld. Het is nog niet bekend of deze nieuwe feiten daar nu bij komen.
Niet compleet
Het is de vraag of nu alles bekend is, want gedeputeerde Janssen meldt in zijn brief aan Mansveld: "Gelet op het feit dat papieren dossiers zijn aangeleverd die niet in het interne registratiesysteem waren opgenomen, is niet met zekerheid te zeggen dat deze 480 voorvallen een compleet beeld geven van hetgeen in de onderzochte periode bij Odfjell heeft plaatsgevonden." Eerder maakte RTV Rijnmond al bekend dat er bij Odfjell veel incidenten in de papiervernietiger zijn verdwenen.
Vernietigen vergunning
Het CDA in de Tweede Kamer wil nu een hoorzitting, waarin alle inspectiediensten uitleg moeten geven. Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren van GroenLinks ziet er meer in om de vergunning van Odfjell door de Kroon te laten intrekken: "Er zit niets anders op, dit bedrijf is een totaal doorgeslagen veelpleger."