nieuws

Pauluskerk: meer vluchtelingen op straat

ROTTERDAM - De Pauluskerk in Rotterdam luidt de noodklok. Het aantal vluchtelingen dat zich bij de instantie meldt is in een paar maanden tijd verdubbeld. Medewerkers kunnen het werk nog amper aan.
Adjunct-directeur Sjany Middelkoop is bezorgd. “Het aantal mensen dat gebruik wil maken van het vluchtelingenspreekuur en het medische spreekuur is sinds januari verdubbeld. Toen hadden we gemiddeld 160 mensen, nu 320 mensen per maand.”
Weinig verblijfsvergunningen
Volgens de Pauluskerk worden er op dit moment weinig verblijfsvergunningen verstrekt door de overheid. Het aantal vluchtelingen dat wacht op een definitieve beslissingen neemt daardoor toe.
“Mensen verblijven vaak lange tijd bij mensen uit hun eigen netwerk”, vervolgt Middelkoop. “Maar vaak moeten ze zo lang wachten op uitsluitsel dat ze ook door hun eigen netwerk op straat worden gezet. Dan komen ze hier terecht.”
Jungle
Ayana Getahun vluchtte uit Ethiopië. Als journalist was hij zijn leven daar niet zeker. In afwachting van de uitspraak van het Europese Hof, doet hij een beroep op de Pauluskerk. “De Pauluskerk betekent alles voor me. Als je geen vrienden of familie hebt is Rotterdam een jungle.”
Landelijke overheid
Er zal iets moeten gebeuren bij de landelijke overheid. Daar moet meer ruimte komen voor deze problematiek. Maar bij de landelijke overheid zit op dit moment alles muurvast.