nieuws

GroenLinks Rotterdam: minder afval, minder betalen

vuilniszakken
vuilniszakken
ROTTERDAM - GroenLinks wil dat Rotterdammers gaan betalen naar de hoeveelheid restafval die ze weggooien. Mensen die weinig in hun vuilnisbak stoppen en veel van hun afval gescheiden aanbieden, zouden daardoor goedkoper uit zijn.

Volgens raadslid Judith Bokhove kunnen Rotterdammers - op papier en glas na - hun afval nauwelijks gescheiden aanbieden. ‘Iedereen betaalt bovendien precies hetzelfde bedrag aan afvalstoffenheffing, waardoor er geen financiële prikkel is om minder afval te produceren of om te scheiden', zegt ze. 'Het gevolg is dat Rotterdammers afvalkampioen zijn en zich blauw betalen voor afvalverwijdering.'

Container

GroenLinks wil dat wethouder Alexandra van Huffelen verschillende tariefsystemen van andere gemeenten vergelijkt en met een eerlijker voorstel komt, dat mensen bovendien stimuleert om minder weg te gooien. 'In Hengelo betalen mensen bijvoorbeeld per vuilniszak een klein bedrag bij de container. Daardoor is de totale hoeveelheid afval enorm gedaald en zijn de kosten voor inzameling omlaag gegaan van 11 naar 9 miljoen euro per jaar. Daardoor kunnen de tarieven voor inwoners omlaag. Dat willen Rotterdammers ook graag.'