nieuws

Wegen belangrijk voor Dordtse Raad

ROTTERDAM - Tijdens de begrotingsbehandeling in Dordrecht blijken wegen en verkeer de belangrijkste aandachtspunten van de gemeenteraad.
Beter voor Dordt en de VVD constateren dat er voor tientallen miljoenen euro's aan achterstallig onderhoud is aan de wegen en vragen in een motie om winst uit parkeergelden voortaan in wegenonderhoud te steken.
Ze opperen ook om de nieuwe landbouwweg, tussen de Nieuwe Dordtse Biesbosch en de Hoeksche Waard, niet aan te leggen. Dat geld kan volgens beide partijen beter besteed worden aan de rotonde bij de Groene Zoom, waar vaak fietsers worden aangereden.
Kwaliteit
D66 maakt zich ook druk over de kwaliteit van de wegen en wil dat de Merwedestraat nu snel wordt aangepakt. Dat kan volgens de Democraten met het geld, dat is overgebleven van het beschikbare budget voor de opknapbeurt van het Achterom en Bagijnhof.
Het CDA wil onderzoek naar de mogelijjkheid om mantelzorgers vanaf 2015 gratis te laten parkeren in het Dordtse centrum. De fractie Christen Unie/SGP wil de eigen bijdrage voor leerlingenvervoer naar bijzonder onderwijs beperken.Voor een tweede kind binnen één gezin zou de bijdrage gehalveerd moeten worden en voor meer kinderen zelfs afgeschaft.
Jeugdzorg
PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie/SGP en ouderenpartij VSP willen een half miljoen minder bezuinigen op de jeugdzorg. Door te korten op gezinscoaching, thuisbegeleiding en jongeren met 'multiproblematiek' krijgt de samenleving op termijn een hogere rekening, vrezen zij.
De Partij van de Arbeid wil ook dat de gemeente voorlopig afziet van het verminderen van het aantal ambtenaren. Er zou eerst een takendicussie moeten plaatsvinden en op basis daarvan moet er dan een personeelsplanning voor de komende tien jaar komen.
Stadion
Het CDA en Beter Voor Dordt willen af van coffeeshops in Dordrecht. Als eerste stap naar het uitbannen van de wietwinkels moet het maximum aantal nu van zes terug naar vijf. BvD wil ook dat B&W bij het Rijk meer hun best doen om minder treinen met gevaarlijke stoffen door de stad te laten rijden.
Het door Wolff Bioscopen alsmaar uitstellen van de bouw van een nieuwe mega-bios achter het Energiehuis inspireert de sociaal-democraten ook om FC Dordrecht, bij een plan voor een nieuwe stadion, tóch de kans te bieden om zo'n plan rendabeler te maken door er een bioscoop bij toe te staan.
Big Rivers
Groen Links wil meer openbare toiletten in de Dordtse binnenstad en wil in 2015 het afsteken van vuurwerk zo ver mogelijk aan banden leggen. D66 doet een nieuwe poging om de al afgesproken kortingen op het Big Rivers Festival te halveren.
De VSP stelt voor om een korting van 35 mille op de subsidie van RTV Dordrecht pas in 2016 te laten ingaan. De ChristemUnie/SGP wil dat de medewerkers van Drechtwerk voortaan weer een kerstpakket krijgen. Het was ook de enige fractie die zeer kritisch was over de begroting.
Zwaar weer
Fractieleider Arjan Hoogerduijn spreekt van 'boterzachte dekking en creatief boekhouden' en voorspelt financieel zwaar weer voor de stad in de komende jaren. Wethouder Bert van de Burgt (CDA) denkt dat de stad met een begrotingsoverschot van 1,4 miljoen euro en een risicoreserve van 85 miljoen euro wel gezond is.
De Dordtse gemeenteraad stemt woensdagavond over alle ingediende voorstellen en stelt daarna de begroting voor komend jaar vast.