nieuws

Slepen met het politiebureau

ROTTERDAM - Een wit houten gebouwtje in de Veerhaven van Rotterdam, een historisch gebouwtje in een historisch haventje. Het gebouw op een ponton in het water is namelijk al meer dan 100 jaar oud. Sinds 1996 ligt het drijvende gebouw op deze plek.

Op 6 november 1911 krijgt de in 1895 opgerichte Rotterdamse rivierpolitie beschikking over een drijvend onderkomen. Een houten bureau met een ijzeren fundatie op pontons in de Parkhaven. De bedoeling is om dit drijvende bureau op verschillende plaatsen in de haven 'inzetbaar' te maken. Uiteindelijk blijkt het niet handig te zijn om het ponton over de rivier naar de verschillende havens te slepen. Het kantoor krijgt dan een vaste ligplaats in de Parkhaven.
In 1912 wordt het bureau voorzien van draadloze zendapparatuur. Tijdens reparatiewerkzaamheden kapseist het drijvende bureau en verdwijnt het gedeeltelijk onder water waarbij de zendapparatuur wordt beschadigd en het hele archief verloren gaat.
Het gebouwtje wordt te klein en na de bouw en opening van het nieuwe bureau van de rivierpolitie aan de St. Jobsweg, wordt het drijvende politiebureau in 1933 overbodig. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog vordert de Duitse bezetter de pontons onder het gebouwtje. Het houten gebouw wordt nog gered, het wordt van het ponton getild en op een stenen fundatie in Zwijndrecht. Hier dient het als woonhuis tot 1995.
In dat jaar wordt het voor een symbolisch bedrag van 1 gulden verkocht aan de Stichting Veerhaven.
Nu dient het gebouw als drijvend kantoor voor de Havenmeester van de Stichting Veerhaven.
Harm Kramer van de stichting Ons Rotterdam heeft onderzoek gedaan naar dit historische veerhuisje.