nieuws

Landbouwweg en coffeeshops verdelen Dordtse coalitie

Raad_Dordt_vergadert
Raad_Dordt_vergadert
ROTTERDAM - De drie Dordtse coalitiepartijen zijn het op verschillende punten oneens met elkaar. Maar tumult leverde het woensdagavond niet op. De gemeenteraad stemde in met de begroting voor 2014.
Alleen de twee leden tellende ouderenpartij VSP en de fractie WEK, die bestaat uit twee van Beter voor Dordt afgesplitste raadsleden, stemden tegen de begroting. Oppositiepartijen PvdA, D66 en Groen Links deden dat vorig jaar ook, maar nu dus niet.
De twee dagen durende begrotingsbehandeling in Dordrecht was dit jaar een nogal tamme bedoening. Slechts af en toe was te merken, dat over vijf maanden de raadsverkiezingen voor de deur staan. Meest opmerkelijk waren de schermutselingen binnen de coalitie, die bestaat uit Beter voor Dordt, VVD en CDA.

Flauwekul

De christen-democraten noemden hun partners 'niet netjes' omdat ze willen onderzoeken of kan worden afgezien van de aanleg van een landbouwweg van de Nieuwe Dordtse Biesbosch naar de Hoeksche Waard. "Een toezegging aan de boeren, daar zet je niet zo maar even een streep doorheen", zei fractieleider Wim van der Kruijff. Toch stemde de raad in.
Het CDA kreeg weer wel z'n zin met een motie om het maximum aantal coffeeshops in Dordt te verlagen van zes naar vijf. Die werd samen met Beter voor Dordt ingediend. De wietwinkels zouden te veel overlast geven. "Flauwekul", zei Mary Ruisch (Groen Links), "ik ken cafe's die heel wat meer overlast veroorzaken dan de coffeeshops".

Genoeg

De VVD vond dat de coalitiepartners zich bedienden van gelegenheidsargumenten. "Er is toevallig onlangs een coffeeshop gesloten door de burgemeester en dat grijpen we dan nu maar aan om het maximum te verkleinen?". Tot veler verrassing beantwoordde ook Cor van Verk (PvdA) die vraag met ja.
"Volgens mij heeft Dordrecht genoeg aan vijf coffeeshops", zei Van Verk. Zijn partij vond in 2010 nog dat het er acht moesten zijn. Nadat burgemeester Arno Brok eerder ook al twee coffeeshops sloot werd het maximum op zes gesteld en nu dus vijf. "Ik voer uit wat u mij vraagt, maar ik kan u niet beloven dat dit eventjes geregeld wordt", zei Brok.

Decriminalisering

De Dordtse burgemeester doelde daarmee onder meer op het feit, dat niet duidelijk is of de drie gesloten coffeeshops de strijd met de gemeente juridisch voortzetten. De Dordtse raad wil binnenkort ook weer praten over de 'decriminalisering van de achterdeur' van de coffeeshop. "Dat is eigenlijk een veel groter probleem", oordeelden Van Verk en Ruisch.
Van een derde splijtzwam in de coalitie, het vrijgeven van de winkeltijden, was het bestaan al langer bekend, maar toch stak die tijdens de begrotingsbehandeling opnieuw de kop op. De VVD begon weer over openingstijden van winkels en werd door PvdA en D66 uitgedaagd om de woorden om te zetten in daden.

Succesjes

De VVD heeft het CDA echter beloofd, dat er in deze 'regeerperiode' géén verruiming van openingstijden op zondag komt. De liberalen willen dat winkeliers na de verkiezingen wèl open mogen als ze dat willen. Daarom zouden ambtenaren dat nu al moeten voorbereiden. Maar de VVD diende geen voorstel in. "Dat doen we in januari", zei Dirk Pols.
Kleine succesjes waren er ook. Dankzij Groen Links komen er meer openbare toiletten in de binnenstad. De medewerkers van Drechtwerk kunnen door een motie van Christen Unie/SGP in 2014 weer een kerstpakket tegemoet zien. Een motie van Beter voor Dordt zorgt er voor dat het tekort aan parkeerplaatsen bij Oranje Wit wordt aangepakt.

Vete

Teleurstelling was er bij en over de fractie WEK. De moties van de partij, waaronder een motie van afkeuring tegen wethouder Piet Sleeking, kregen geen enkele steun. De twee bij Beter voor Dordt opgestapte raadsleden leken een persoonlijke vete met de wethouder te willen uitvechten en werden door burgemeester Brok herhaaldelijk tot de orde geroepen.