nieuws

Rotterdamse haven wordt 'recyclehaven'

ROTTERDAM - De Rotterdamse haven wil zich in de toekomst steeds meer gaan richten op duurzame producten en bedrijven.
De afgelopen tijd is er uitgebreid onderzoek gedaan naar hoe de haven er straks uit moet gaan zien. Normaal wordt er zo'n twintig jaar vooruitgekeken, nu zelfs tot het jaar 2100.
In de Rotterdamse haven is nu nog vooral de overslag van olie, kolen en ijzererts heel belangrijk. In de toekomst wordt dat anders. Er komt mogelijk zelfs een daling van ijzererts, ruwe olie en kolen.
Het Havenbedrijf Rotterdam werkt nu aan een nieuwe toekomst. Rotterdam moet voor een deel een recyclehaven worden.Er ligt een voorstel voor de bouw van een fabriek die plastic dat ronddrijft op zee om te zetten naar brandstof. Ook zijn er plannen voor een fabriek die bio-kerosine moet gaan produceren.
De eerste van dit soort bedrijven moet de komende jaren op Tweede Maasvlakte gebouwd worden.