nieuws

Onderzoek naar stadsvossen in Rotterdam

ROTTERDAM - Bureau Stadsnatuur Rotterdam gaat onderzoek doen naar vossen in Rotterdam. De onderzoeker hoopt in kaart te brengen of er overlast is van vossen en wat daar dan eventueel tegen te doen is.
Het onderzoek wordt gedaan in opdracht van de Adviescommissie Dierenwelzijn en Stadsnatuur. Die wil ongevraagd advies uitbrengen aan de gemeente Rotterdam. Eind maart moet het onderzoek klaar zijn.