nieuws

Kinderpardon ook in regio probleem

kinderpardon
kinderpardon
ROTTERDAM - Het kinderpardon in Nederland wordt niet goed uitgevoerd. Dat vinden de Kinderombudsman en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In de Rotterdamse regio zouden dertig kinderen om die reden geen asiel krijgen.
Kinderen die met hun ouders zijn gevlucht naar Nederland moet hier vijf jaar wonen en al die tijd onder toezicht van het Rijk staan. Dat vinden de Kinderombudsman en de VNG onterecht. Kinderen die door een gemeente zijn opgevangen, komen hierdoor niet voor het pardon in aanmerking.
Bij het Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt zijn twintig gevallen bekend die om deze reden geen asiel krijgen. In heel Nederland zou het gaan het om bijna driehonderd kinderen.
Donderdag wordt in de Tweede Kamer door ChristenUnie en GroenLinks gepleit voor aanpassing van het kinderpardon.