nieuws

Havenbedrijf Rotterdam pleit voor extra Betuweroute

spoor
spoor
ROTTERDAM - Het Havenbedrijf Rotterdam en de provincies Gelderland en Overijssel willen dat er een extra Betuweroute komt.
De nieuwe goederenspoorlijn moet zorgen voor een tweede aansluiting van de bestaande Betuwelijn op het Duitse spoornet.
Het kabinet zet in op aanpassing van het bestaande spoor. Maar het Havenbedrijf denkt dat er dan op de lange termijn te weinig capaciteit is. Ook de provincies zijn voor een nieuw tracé. Dan gaan er minder treinen door bewoond gebied.
Gelderland, Overijssel en het Havenbedrijf gaan nu samen een plan maken voor een noordelijke aansluiting op de Betuweroute.