nieuws

Wil Brielle echt de muren verzetten?

ROTTERDAM - De gemeente Brielle denkt na over het verplaatsen van zijn driehonderd jaar oude vestingmuren. Zo kan, na de nodige uitbreiding, de eenheid van Den Briel worden versterkt en de levendigheid vergroot.
Het valt allemaal te lezen in het discussiestuk ‘De toekomst van de(vesting)stad’. De publicatie is slecht gevallen bij Briellenaren.
Maskerade
In de cafés en winkels binnen de vesting wordt vooral afwijzend gereageerd. Een aantal inwoners denkt dat de discussie vooral wordt aangezwengeld om de typisch Brielse traditie van de Maskerade in stand te houden. Elk jaar op 5 december kunnen de inwoners van Den Briel, verborgen achter een masker, hun ongenoegen uiten. Ook een vroege 1 aprilgrap wordt niet uitgesloten.
Behoud en vernieuwing
Volgens wethouder Dick Verbeek gaat het om een serieuze zaak. De discussie zou nodig zijn omdat steeds meer winkels en voorzieningen de oude vesting verlaten om verderop in Brielle neer te strijken. 'De vestingstad heeft alleen toekomst als we oog hebben voor behoud en vernieuwing', aldus het discussiestuk.' Aangepast aan onze huidige behoeften en mogelijkheden.'
Op 17 januari vindt een symposium plaats over de verplaatsing van de muren van de vesting.