nieuws

Als 1% van de maan naar de aarde verhuist als grondstof, wat gebeurt er dan?

volle maan
volle maan
ROTTERDAM - Tijdens de uitzending van Vraag Het De Bieb van zaterdag 23 november werd de volgende vraag gesteld:Clement van Elsäcker, collega bij Rijnmond: 'twee nieuwsberichten vielen mij op deze week en bezorgden mij een vraagteken. Een bericht over een bedrijf dat hoopt op mijnconcessies op de maan en een bericht over benutten van asteroïden als transportmiddel en/of grondstofwinning.Mijn vraag is of verplaatsing van massa tussen hemellichamen of verandering van massa een baan of snelheid of draaiing om de as veranderd. En dus gevolgen heeft die ongunstig kunnen zijn. Overdreven gesteld: als 1% van de maan naar de aarde verhuist als grondstof, wat gebeurt er dan? Of als een station aan een asteroïde gekoppeld wordt blijft de baan om de zon dan gelijk? En als de helft ervan wordt afgesnoept wat gaat de overgebleven helft dan doen?'Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag Het De Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden
Wanneer er geen zon zou zijn zou de aarde in een rechte lijn door het heelal gaan.
Door de zon wordt de aarde in een bijna cirkelvormige baan om de zon heen gedreven. Eigenlijk spreekt men van een elliptische baan die de aarde rond de zon draait. Wanneer de baan van de aarde alleen door de zwaartekracht van de zon wordt bepaald zou de aarde in een ideale cirkelvormige baan rond de zon draaien. Doordat ook andere hemellichamen zwaartekracht uitoefenen op de aarde zal er een elliptische baan door de aarde worden beschreven. De aarde draait in 24 uur om zijn eigen as en doorloopt de baan om de zon in 365 dagen.
Hierbij geldt de universele gravitatiewet: voor de eenvoud kijken we alleen naar de formule voor een cirkelvormige baan voor de aarde:
F = constante G * (m1 * m2) / r2
F = zwaartekracht (gravitational force)
G = zwaartekracht constante (Gravitational constant) (6.67x10-11 N-m2/kg2)
m1 = massa van het eerste object in ons geval de aarde
m2 = massa van het tweede object in ons geval de zon
r = afstand tussen (distance between) m1 and m2
De kracht F is van belang voor de baan die de aarde rond de zon doorloopt. Stel wanneer de aarde tweemaal zo zwaar wordt. Dan wordt dit door de massa van de zon versterkt (de zon is 300.000 keer het gewicht van de aarde) en zal de kracht toenemen. Dit kan resulteren in een aanpassen van de straal, de afstand tot de zon en/of de snelheid waarmee de aarde ten opzichte van de zon beweegt. Maar het is echter niet zo simpel voor te stellen, omdat de aarde ook beïnvloed wordt door andere hemellichamen. Waarschijnlijk komt de aarde in een meer elliptische baan rond de zon te draaien als hij zwaarder wordt.
Het is niet goed voor te stellen wanneer het gewicht van de aarde sterk zal toenemen. In februari 2013 was de inslag van een meteoriet te zien in Rusland, die slechts 600 kilo woog en met veel vuurwerk gepaard ging. Laat staan wanneer bijvoorbeeld de aarde de helft zo zwaar zou worden door de inslag van een zware meteoriet dan betekent dit dat de aarde zou worden vernietigd. Wij kunnen het dan niet na vertellen.
1% van het gewicht van de maan, zoals in de vraag wordt voorgesteld, komt overeen met een megagewicht en dus ruim voldoende is om de aarde ermee te vernietigen.
Dus in theorie kan de aarde een andere baan gaan volgen en of dat de draaisnelheid om de zon wordt veranderd wanneer de aarde zwaarder wordt.