nieuws

'Opbrengsten wegenbouw vaak te positief'

ROTTERDAM - De positieve economische effecten van nieuwe wegenbouwprojecten zoals de Blankenburgtunnel en de aansluiting A13/A16 worden veel te rooskleurig voorgesteld. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau CE Delft in opdracht van de Zuid-Hollandse milieufederatie.
Bij verplichte studies naar kosten en baten voor de samenleving wordt vaak alleen het meest gunstige scenario doorgerekend, waarbij de verwachte opbrengsten het hoogst zijn. Maar deze scenario's zijn volgens het bureau achterhaald. Ze zijn gebaseerd op een gedateerde verkeersverwachting.
De Blankenburgtunnel gaat waarschijnlijk 1,1 miljard euro kosten. In het meest gunstige scenario dat is doorberekend, levert de tunnel 2,1 miljard euro op. Maar volgens een realistischer en lager scenario is de opbrengst nog geen 850 miljoen euro. Dat is minder dan de kosten.
Minister Schultz (Infrastructuur) wijst de kritiek van de hand dat zij wegen laat aanleggen op basis van te rooskleurige berekeningen. Ze zegt dat ze geen asfalt aanlegt dat niet nodig is.
Kamerlid Stientje van Veldhoven van D66 wil dat de minister nog dit jaar de verwachte opbrengsten van de nieuwe wegenprojecten opnieuw berekent. Ze wil dat dit voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart gebeurt.