nieuws

Onderzoek naar AOW dode vrouw

MvdS_Jan_Porcellisstraat_6_Rotterdam
MvdS_Jan_Porcellisstraat_6_Rotterdam
ROTTERDAM - De Sociale Verzekeringsbank (SVB) onderzoekt of ze de AOW die tien jaar lang door de instantie aan een dode vrouw is uitgekeerd, kan terughalen.
De vrouw werd vorige week gevonden in haar huis aan de Jan Porcellisstraat in Rotterdam-West. Ze was 74 jaar toen ze overleed. Tien jaar heeft ze dood in de woning gelegen. De vrouw heeft een
die al 20 jaar niet meer met haar had gesproken.

Als iemand is overleden en nog een paar maanden uitkering heeft gekregen, moet dat normaalgesproken worden terugbetaald. Dat is een standaardprocedure bij de SVB. Maar omdat dit zo'n unieke zaak is, wordt er onderzoek gedaan naar de precieze omstandigheden.
Een woordvoeder van de SVB laat weten dat er pas sprake kan zijn van een officiële terugvordering als er een overlijdensdatum bekend is. En die is tot op heden nog niet vastgesteld. Ook is nog niet duidelijk om welk bedrag het gaat.
De SVB kan er ook voor kiezen het geld niet terug te vorderen.