nieuws

'Trouwen doe je met je hoofd, niet met je hart'

ROTTERDAM - Aan de Hoogstraat in Rotterdam zit in de 18e eeuw Klein Padua, een zogeheten beterhuis. Doel van het beterhuis is in die tijd om redelozen weer tot zinnen te brengen.
De regentenfamilie Van Schoonhoven uit Rotterdam ziet graag dat Adriaan en Pieter - twee broers uit het gezin - opgenomen worden in Klein Padua. Adriaan van Schoonhoven moet er volgens zijn familie worden ondergebracht vanwege zijn 'schandelijke levenswandel'.
In een tijd dat huwelijken met het hoofd worden gesloten en niet met het hart, gaat Adriaan er met de dienstmeid vandoor.
Zijn broer Pieter van Schoonhoven huwt een vrouw van stand, zoals van hem verwacht wordt. Het is geen gelukkig huwelijk en na een paar jaar sterft zijn echtgenote aan de tering. Het paar heeft geen kinderen en van Pieter wordt verwacht dat hij opnieuw een vrouw trouwt uit de hogere kringen van de Rotterdamse burgerij.
Pieter van Schoonhoven trouwt in 1770 met Maria Johanna Cordelois. De familie is blij, dit huwelijk draagt bij aan de goede naam en faam van de Van Schoonhovens.
Het huwelijk duurt niet lang. Al in februari 1771 melden Pieter en Maria zich bij notaris Willem Boom voor een scheiding van tafel en bed. Uit de akten blijkt dat Pieter al tijdens de huwelijksnacht heeft laten blijken niets van Maria te willen weten. Het huwelijk is wel geconsumeerd, maar Pieter laat weten alleen seks met haar te hebben "om zijn drift te koelen doch geenzins uit liefde" en hij meldt verder dat hij wenste "dat God hem bewaren zou dat hij dat ooit van zulk een schepsel kinderen zoude zien".
De regentenfamilie Van Schoonhoven keert zich ook tegen Pieter. Ook hij zou volgens de familie moeten worden opgenomen worden in beterhuis Klein Padua.
Adriaan en Pieter van Schoonhoven komen daar uiteindelijk allebei niet. Ze overlijden op jonge leeftijd. Beide hebben geen kinderen.
Deze tak van de Rotterdamse regentenfamilie Van Schoonhoven sterft dan ook uit.
Eric Palmen heeft onderzoek gedaan naar de glorieuze opkomst en tragische ondergang van deze familie en daar het boek Dwaze liefde over geschreven.