nieuws

Waar komen de benamingen baron en freule vandaan?

Kasteel Deurne
Kasteel Deurne
ROTTERDAM - Tijdens de uitzending van Vraag Het De Bieb van zaterdag 30 november werd de volgende vraag gesteld:Henk Drent uit Ridderkerk: ‘Waar komen de benamingen baron en freule vandaan?’Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag Het De Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden
Baron is ontleend aan het oud-Franse woord voor "vrij man" of "edelman". Een baron was een heerser over een vastgesteld stuk land; een baronie.
Freule is ontleend aan het Duitse Fräulein; in de zin van ongehuwde adelijke dame. Freule is daarom geen titel, maar een aanspreekvorm.
Foto: Kasteel Deurne zoals het eruit zag na de verbouwing door Theodore baron de Smeth