nieuws

Dordts boerenprotest met bietenrooimachine

ROTTERDAM - Dordtse boeren hebben vandaag op de barricade gestaan. Met hun landbouwmachines moeten ze over een veel te smalle dijk om de oogst van het land te halen. Al jaren is hen een nieuwe landbouwweg toegezegd en net nu die er bijna zou komen, zet de Dordtse politiek de plannen in de koelkast vanwege geldgebrek. Dat vinden de boeren niet eerlijk.
Voor boeren, bewoners en recreanten veroorzaakt het noodgedwongen landbouwvervoer over de dijk al jaren een verkeersonveilige situatie. Zo is het voor de bietenrooimachine milimeterwerk om voorzichtig over de dijk te manoeuvreren, en geen huizen, verkeerspalen of bomen omver te rijden. Bovendien is er nauwelijks zicht bij de kruispunten.
De boeren voelen zich gepasseerd omdat de landbouwweg al jaren geleden is toegezegd. In ruil voor een weg hebben de boeren twintig jaar geleden grond opgeofferd voor natuur. Dat staat zwart op wit. "De vergunningen zijn eindelijk rond, een woning is opgekocht en er was ook geld gereserveerd, het werk kon zo beginnen", zegt boer Jan Willemsens.

Zoeken naar alternatief

De gemeente heeft de aanleg in de wacht gezet omdat de twee coalitiepartijen VVD en Beter voor Dordt pleiten voor een beter én goedkoper plan. Op uitnodiging van de boeren kwamen de gemeenteraadsleden vandaag kijken naar de verkeerssituatie. "Het probleem is me volledig duidelijk", zegt het VVD-raadslid John van der Net. "En natuurlijk begrijp ik de teleurstelling, terecht ook, alleen het is mijn verantwoordelijkheid als en de huidige situatie verlangt het ook, dat geld efficiënt en doelmatig wordt uitgegeven. Op dit moment willen we dat er gekeken wordt naar een alternatief dat goedkoper uitpakt."
Over de onveilige verkeerssituatie zijn boeren en politici het eens, het is alleen de vraag hoe dat wordt aangepakt en voor welk bedrag. Want volgens VVD en Beter voor Dordt kan het niet alleen goedkoper, de huidige plannen zijn onvolledig. De nu geplande landbouwweg is niet lang genoeg om al het boerenverkeer van de smalle dijk te halen. Boer Jan Willemsens is optimistisch dat de politiek alsnog de belofte waarmaakt. "Laten we hopen binnen een jaar en dat het geld er ook komt."