nieuws

Rotterdam tegen kabinetsplan peuterspeelzalen

ROTTERDAM - Rotterdam is het niet eens met de kabinetsplannen om de financiering van peuterspeelzalen onder te brengen bij de kinderopvang.
Minister Asscher wil dat ze in 2016 aan dezelfde kwaliteitseisen gaan voldoen, bijvoorbeeld bij het opleidingsniveau van de begeleiders. Zo worden kinderen beter voorbereid op school, zegt het kabinet.
De Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge denkt samen met de andere grote steden dat het juist leidt tot hogere kosten voor werkende ouders. Dat zorgt er weer voor dat minder kinderen naar een peuterspeelzaal gaan, zo vreest de wethouder.