nieuws

Bedrijfsmentor komt allochtone jeugd R'dam te hulp

Het gebouw van de SER, in Den Haag. Bron: Google Streetview
Het gebouw van de SER, in Den Haag. Bron: Google Streetview
ROTTERDAM - In Rotterdam begint maandag een project om allochtone jongeren te helpen aan een betere positie op de arbeidsmarkt. Jongeren van niet-westerse afkomst doen het volgens de Sociaal-Economische Raad (SER) steeds beter op school, maar kunnen op de arbeidsmarkt nog wel een duwtje in de rug gebruiken.
Allochtone scholieren uit Rotterdam-Zuid krijgen daarom binnenkort hulp van mentoren uit het bedrijfsleven. Zo doen de jongeren meer contacten op, zodat ze hopelijk makkelijker aan een baan kunnen komen en een betere studiekeuze maken.
De jongeren zouden nog te weinig kiezen voor studies met een grote kans op werk. Zo zijn de zorg en techniek niet populair, terwijl daar juist wel veel banen zijn te vinden.

Pastors

Marco Pastors van het Nationaal Programma Kwaliteitssprong Zuid trapt het programma maandag af in Den Haag. Dat gebeurt in het kantoor van de SER, het overlegorgaan voor werkgevers en werknemers.

Niet-westerse allochtone jongeren zijn volgens de SER nog steeds drie keer zo vaak werkloos als leeftijdsgenoten van Nederlandse afkomst. Dat is opvallend, omdat de allochtone jeugd het steeds beter doet op school.
Hoger opleidingsniveau
''Het percentage voortijdig schoolverlaters is meer dan gehalveerd, het aantal jongeren met een diploma is sterk toegenomen en steeds meer jongeren stromen door naar een hoger opleidingsniveau'', meldde de SER.
Het project heet Link2Work en komt niet alleen uit de koker van de SER, maar ook van het ministerie van Sociale Zaken. Naast Rotterdamse jongeren krijgt ook de Amsterdamse jeugd de kans om mee te doen.