nieuws

De 1e afbeelding van Rotterdam

ROTTERDAM - Het is de eerste afbeelding van Rotterdam. Een zegel met de beeltenis van de plaats die is ontstaan bij de dam in de Rotte is gevonden bij opgravingen in het centrum van Rotterdam.
Een klein geelkoperen doosje is gevonden bij onderzoek door het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam. Een doosje dat 600 jaar diep in de grond verborgen is, met een tot nu onbekende zegel uit de vroegste stadsperiode. Er worden wel eens zegelstempels uit de Middeleeuwen gevonden, maar de zegelafdrukken zeer zelden.
Het doosje wordt gevonden in een grondlaag die hoort bij de resten van een groot huis uit circa 1400. In de tijd dat weinig mensen kunnen lezen of schrijven wordt het zegel gebruikt om een op schrift gestelde overeenkomst te bekrachtigen. Het zegel verleend bewijskracht aan een akte.
Het randschrift van deze unieke Rotterdamse zegel luidt: CLAVIS SIGILLI DE ROTTERDAM. Dit betekent 'sleutel van het zegel'. Het gaat om een zogenaamd contrazegel die het vervalsen van oorkonden voorkomt.
In het midden van de zegel is een verticale uitgediepte rechthoek/paal te zien die de Rotte voorstelt. Aan de basis van deze balk ligt een soort dijk: de dam in de Rotte. Aan weerszijden van de Rotte zijn dijken te zien. De afbeelding kan je zien als een maquette van de stad Rotterdam.
Het zegel komt uit het eind van de 13e eeuw of begin van de 14e eeuw, nog voor het jaar 1340, toen Rotterdam stadsrechten kreeg.