nieuws

Don Quichotten in Maassluis tegen komst windmolens

ROTTERDAM - Veel Maassluizers zien de komst van acht windturbines langs de Nieuwe Waterweg helemaal niet zitten.
Tijdens een informatieavond in het gemeentehuis in Maassluis maakten veel bezoekers zich zorgen over de horizonvervuiling door de 119 meter hoge windturbines en over het geluid dat de molens maken.
Ook werden er vraagtekens gezet bij de plaatsing van de windmolens pal langs het natuurgebied Oranjebuitenpolder.
De plannen voor Windpark Nieuwe Waterweg zijn tot stand gekomen in een samenwerking tussen particuliere investeerders, gemeente Rotterdam, deelgemeente Hoek van Holland en Stadsregio. Hierin worden ze gesteund door vijftien gemeenten uit de regio, provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam, Zuid-Hollandse Milieufederatie, Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) en het ministerie van Economische Zaken.
Het windpark gaat naar verwachting in 2015 in bedrijf en levert per jaar een productie van 109.000 Mwh, een CO2 besparing van ruim 63 duizend ton en 10 structurele arbeidsplaatsen op. Inwoners van Maassluis, Hoek van Holland en Maasdijk kunnen participeren in het project door een obligatielening af te sluiten met een rendement van 5 procent.