nieuws

Leefbaar Rotterdam wil quotum op nieuwe Oost-Europanen

ROTTERDAM - Arbeidsmigranten krijgen pas een uitkering als ze tien jaar in Nederland hebben gewerkt. Dat staat in het nieuwe verkiezingsprogramma van Leefbaar Rotterdam. Ook wil de partij van Joost Eerdmans dat alle asocialen samen in een zogenaamd aso-dorp gaan wonen.

In het nieuwe programma pleit Leefbaar Rotterdam voor een quotum op de instroom van Midden- en Oost-Europeanen. Jaarlijks mag Rotterdam er maar duizend toelaten. Leefbaar Rotterdam wil verder dat mensen verplicht worden om Nederlands te spreken, willen ze hun bijstandsuitkering behouden. En er is volgens de partij in Rotterdam geen plaats voor islamitisch onderwijs.

10 procent minder subsidies

Als Leefbaar Rotterdam het voor het zeggen heeft, bezuinigt de stad op uitkeringen. Vijfduizend mensen moeten betaald werk vinden of vrijwilligerswerk doen als tegenprestatie. Alle subsidies worden met 10 procent gekort.
Leefbaar wil ‘aso-dorp’
De nachtopvang voor daklozen moet volgens Leefbaar Rotterdam ook veel goedkoper of zelfs worden afgeschaft. De partij wil in de stadsregio Rotterdam buiten de bewoonde wereld ook een 'aso-dorp' inrichten, voor mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken.

Gratis ov voor ouderen

Leefbaar Rotterdam vergroot in zijn verkiezingsprogramma het budget voor Onderwijs met een vijfde. Ook is er meer geld voor ouderen. Ze moeten gratis openbaar vervoer houden en eenzaamheid en verwaarlozing moet met voorrang worden aangepakt.