nieuws

Rotterdam slaat minder containers over

ROTTERDAM - In de Rotterdamse haven zijn in 2013 minder containers en ruwe olie verwerkt. De overslag van ijzererts en steenkool is wel toegenomen. Per saldo is de totale overslag met 442 miljoen ton gelijk gebleven.
Dat heeft president-directeur Hans Smits van het Havenbedrijf donderdagochtend bekendgemaakt. Smits: Het beeld is precies andersom dan vorig jaar. Waar in 2012 de ruwe olie en olieproducten zorgden voor groei, laten ze het dit jaar afweten. Nu zijn vooral kolen, erts, schroot en agribulk flink gestegen. De containeroverslag is licht gedaald. De belangrijkste oorzaak van het ontbreken van groei is de aanhoudende economische malaise."

Vertrek

Het was overigens de laatste keer dat Hans Smits de havencijfers presenteerde. Hij vertrekt bij het Havenbedrijf en gaat een bouwbedrijf leiden. Smits wordt opgevolgd door Allard Castelein.