nieuws

'Rotterdams college niet succesvol'

ROTTERDAM - Het Rotterdams college is de afgelopen vier jaar niet succesvol geweest. Het heeft in vier jaar tijd eenderde van de 23 doelen bereikt. Dat concludeert de Rotterdamse Rekenkamer die de prestaties beoordeelde van burgemeester en wethouders, samengesteld uit PvdA, VVD, CDA en D66.

Rotterdam slaagde erin om geslaagde HBO-studenten te behouden, meer groene plekken te realiseren en het aantal vrijwilligers te laten toenemen. Maar het lukte niet om de doelen te bereiken op het gebied van schooluitval, geluidshinder, sportparticipatie en de uitstroom van bijstand naar werk.
De Rekenkamer kon over een derde van de doelen geen resultaat vaststellen. Cijfers waren niet tijdig aangeleverd of waren volgens de Rekenkamer onbetrouwbaar. Het rapport van de Rekenkamer is openbaar gemaakt.