nieuws

Maatschappelijke opvang stroomt vol

Leger des Heils Fotografie Roald Sekeris
Leger des Heils Fotografie Roald Sekeris
ROTTERDAM - De nachtopvang voor daklozen in Rotterdam zit vol en aan 24-uursopvang, die vooral is bedoeld voor vrouwen met kinderen, is zelfs een tekort ontstaan. Dat heeft de Rotterdamse afdeling van het Leger des Heils desgevraagd laten weten.
Landelijk is het beroep op de diverse vormen van maatschappelijke opvang sterk toegenomen, waarschuwt de Federatie Opvang zaterdag in tv-programma EenVandaag. De brancheorganisatie zag het aantal mensen dat gebruikmaakt van de opvang stijgen van 50.000 in 2009 tot 66.000 in 2013.

Wachtlijst

In Rotterdam kan de nachtopvang voor daklozen de toestroom nog net aan. "Vooral de druk op de 24-uurs opvang neemt toe. Er is inmiddels een wachtlijst", vertelt Gert Kraaijeveld van het Leger de Heils in Rotterdam.
Kraaijeveld schat dat momenteel 15 tot 20 mensen die door uiteenlopende problemen geen thuis meer hebben, wachten op een plaats. Zij verblijven in de tussentijd bij familieleden of vrienden. In een 24-uurs opvang kunnen mensen onder begeleiding tijdelijk wonen om van daaruit hun leven weer op de rails te krijgen.

Werkelijk aantal ligt hoger

De economische malaise is waarschijnlijk een belangrijke oorzaak van de stijging. De Federatie Opvang weet alleen hoeveel mensen gebruikmaken van de opvang, maar wijst erop dat het aantal mensen dat hulp zoekt hoger is. Er worden namelijk ook mensen geweigerd en zij worden niet meegeteld in de statistieken.
Het Leger des Heils in Rotterdam heeft geen precieze cijfers paraat. Of ook hier meer mensen op straat leven, valt daardoor niet te zeggen. Wel is volgens Kraaijeveld duidelijk dat de nachtopvang hartstikke vol zit, maar dat is op zich niet ongebruikelijk voor de wintermaanden.