nieuws

Wat betekent 'iemand is je komen te ontvallen'?

vraagtekenzenb
vraagtekenzenb
ROTTERDAM - Tijdens de uitzending van Vraag Het De Bieb van zaterdag 21 december 2013 werd de volgende vraag gesteld: Mw. Garcoius via de mail: De uitdrukking “Iemand is je komen te ontvallen” heeft volgens mij de betekenis dat iemand komt te overlijden. Maar heeft deze uitdrukking meerdere betekenissen? Dit vraagt ze omdat ik op de radio iemand deze uitdrukking verkeerd heb horen gebruiken.Antwoord:In de Van Dale staat onder ontvallen o.a.:1. door te vallen buiten iemands bereik komen, syn. Ontglippen2. geheel of gedeeltelijk voor de bezitter verloren gaan: zijn rijkdom is hem ontvallen, zijn vrouw ontviel hem vroeg, hij verloor haar vroeg door de dood.3. ondoordacht of bij vergissing geuit worden: geen klacht ontviel zijn mond (spr., wrd.), die veel kalt, veel ontvalt. Wie veel praat, verpraat zich licht. 4. afvallig worden: in zijn tegenspoed ontvielen hem al zijn vrienden.Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag Het De Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden.
null