nieuws

Hoe denken dove mensen?

ROTTERDAM - Tijdens de uitzending van Vraag Het De Bieb van zaterdag 28 december 2013 werd de volgende vraag gesteld:Priscilla: ‘Als ik nadenk, dan denk ik in zinnen en hoor ik dus een zin in m’n hoofd. Nou is mijn vraag: hoe denken mensen die vanaf hun geboorte doof zijn? Denken doven ook in zinnen? Of zien zij de mondbeweging of gebarentaal voor zich?’Antwoord:Het is de vraag of mensen (dove mensen en niet- dove mensen) altijd denken in woorden of beelden of klanken. Denken is niet zomaar te onderscheiden naar onze zintuigen. Op de site www.doof.nl is het een en ander te vinden over dit onderwerp. Anne Baker, psycholinguïst aan de Universiteit van Amsterdam gespecialiseerd in de Nederlandse gebarentaal, staat het volgende:Baker stelt voorop dat het vaak helemaal niet duidelijk is in welke vorm mensen denken, of ze nu doof zijn of niet. 'Vaak bevinden we ons in een schemergebied waarin gevoelens en beelden de boventoon voeren. Als we ons meer bewust worden van gedachten, dan gieten we ze in een talige vorm.' En deze talige vorm zal voor dove mensen iets anders zijn dan voor niet-dove mensen. Maar ook dit kan per persoon verschillen.Nel Schaap, mijn beide ouders waren doof. Ze konden heel goed communiceren met elkaar door elkaars gedachten te voelen.Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag Het De Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden.
null