nieuws

Hoe komt het dat er overal op aarde goud gedolven kan worden?

38be7_20100829115726_goudklomp.cropresize.tmp.jpg
38be7_20100829115726_goudklomp.cropresize.tmp.jpg
ROTTERDAM - Tijdens de uitzending van Vraag Het De Bieb van zaterdag 28 december 2013 werd de volgende vraag gesteld:Hugo Verhoeven: ‘Hoe kan het dat goud kan worden gedolven op verschillende soorten plekken op aarde, waaronder in de jungle, in zee en in gebergten, terwijl andere stoffen slechts op één plek op aarde kunnen worden gevonden?’Antwoord:Men kent primaire en secundaire goudafzettingen. In primaire goudafzettingen is het te vinden goud ontstaan door een thermische reactie van enorm warme vloeistoffen op gesteente. Dat goud is voornamelijk te vinden in geologisch actieve gebieden zoals bij vulkanen, hot springs of breukvlakken van de aarde. Dan heb je ook nog de secundaire goudafzettingen. Dat is goud dat op een plek is afgezet nadat het eerst is afgesleten door stromend water. Zelfs in Nederland zijn minieme goudrestjes te vinden die ooit door de Rijn zijn meegevoerd vanuit een voormalige goudmijn in Zwitserland. Omdat de loop van een rivier wel eens wilde wijzigen in de afgelopen miljoenen jaren, zijn er legio decundaire afzettingen.Zulke joekels zijn momenteel per stuk zo’n 300.000 euro waard, een recordbedrag. Maar hoe vind je ze? Daarvoor heb je allereerst geologische kennis nodig. Goudafzettingen kunnen zowel primair als secundair zijn. In primaire goudafzettingen is goud neergeslagen in chemische reacties tussen hydrothermale (erg hete) vloeistoffen en gesteente. Dit soort afzettingen komt veel voor in vulkanisch actieve gebieden, zoals hot springs, maar je vindt ze ook in geologische breukzones en in bijvoorbeeld kwartsaders. Secundaire goudafzettingen ontstaan wanneer stromend water een primaire afzetting ‘af erodeert’. Het goud wordt dan verderop in de rivier of het beekje opnieuw afgezet met het riviersediment. Dit worden placerafzettingen genoemd.‘Primair goud’ is vaak lastig te vinden en te winnen, en komt vooral voor in de vorm van goudaders; lange slierten goud die zijn afgezet tegen kwartslagen. De lengte van zo
null