Peiling: meerderheid wil vuurwerkverbod

Weegt het plezier van vuurwerk op tegen alle schade, verwondingen en milieuvervuiling die het veroorzaakt? Nee, vindt de meerderheid van de deelnemers aan het opiniepanel van EenVandaag. De meeste ondervraagden zijn voor een verbod op consumentenvuurwerk.

Het tv-programma vroeg onder meer 3825 inwoners van Zuid-Holland hoe de regelgeving er wat hun betreft uit moet zien. Ruim een derde van de ondervraagden vindt dat vuurwerk toegestaan moet blijven, 15,5 procent is voor een algeheel verbod.

Alleen vuurwerkshows
De grootste groep (46,6 procent) ziet het liefst een tussenweg: alleen door gemeenten georganiseerde vuurwerkshows moeten worden toegestaan, vuurwerk voor particulieren moet volgens hen worden verboden. Landelijk zijn de meningen ongeveer hetzelfde verdeeld.

Als reden voor een (gedeeltelijk) verbod noemen de ondervraagden de hoge maatschappelijke kosten, het feit dat vuurwerk veel lichamelijke letsel veroorzaakt en milieuvervuiling.

Kentering
De uitkomst is opmerkelijk, want vorig jaar antwoordde 59 procent van de ondervraagden nog in een enquête van TNS NIPO dat vuurwerk toegestaan moet blijven. Toenmalig staatssecretaris Joop Atsma (Milieu) constateerde daarop dat er te weinig draagvlak was om vuurwerk te verbieden. Dat lijkt dus te veranderen.

Volgens EenVandaag is het opiniepanel representatief voor de hele bevolking. De deelnemers hebben zichzelf aangemeld voor het panel. Resultaten worden gewogen naar een aantal variabelen: leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, woonplaats en stemgedrag. Aan dit onderzoek deden ruim 20.000 panelleden mee.

Deel dit artikel: