nieuws

Scheidend topman Havenbedrijf: blijf nooit te lang zitten

ROTTERDAM - Topman Hans Smits trekt op Oudjaarsdag voor de laatste keer de deur van zijn kantoor in Rotterdam dicht. Na 9 jaar stopt hij als directeur van het Havenbedrijf. Het is tijd voor iets anders.
Smits: "Je moet nooit te lang op dit soort posities blijven zitten. Dan wordt je een vijand van jezelf en ga je teveel in jezelf geloven. Nieuwe mensen en nieuwe ideeën, dat heeft de Rotterdamse Haven nu nodig."
Hans Smits was in 2004 eerst commissaris, maar na het Havenschandaal werd hij op 1 september 2004 eigenlijk al de president-directeur. Zijn voorganger Willem Scholten had in ruil voor steekpenningen voor vele miljoenen eigenmachtig bankgaranties afgegeven aan zijn zakenvriend Joep van den Nieuwenhuyzen.
Aan Hans Smits de taak om de problemen op te lossen en het Havenbedrijf Rotterdam weer op de kaart te zetten. In diezelfde tijd werden ook de plannen voor Maasvlakte 2 door de Raad van State afgekeurd.
Hans Smits: "Het was een hectische tijd, waarin we met hard werken de problemen opgelost hebben. We hebben de uitwerking van de plannen van de Tweede Maasvlakte zelf gedaan en uiteindelijk is alles alsnog goedgekomen."
Smits zegt geen moment getwijfeld te hebben om de leiding te nemen in zo'n moeilijke periode. Hij wilde juist zoals hij het zelf zegt, het Havenbedrijf dat toch Nederlands trots is, weer op orde brengen.
Klantvriendelijker
Terugkijkend vindt Smits dat het Havenbedrijf de afgelopen jaren veel klantvriendelijker en efficiënter is geworden. Ook is er door 60 miljoen aan investeringen veel verbeterd in de controleschepen en de walradarposten.
Over de toekomst is Hans Smits positief. "Er is de laatste jaren wel een lagere groei en dat zal ook de komende tijd nog wel even aanhouden, maar er zal wel groei blijven."
Klappen
Smits verwacht dat de containeroverslag wat kan dalen. Rederijen zullen fuseren en goed kijken welke haven zij zullen gaan gebruiken. Een aantal havens in noordwest Europa zal daar klappen door ondervinden, maar de scheidend haventopman denkt dat het met de Rotterdamse Haven wel goed komt.
Er komen minder schepen, maar die komen zijn groter en nemen ongeveer hetzelfde aantal containers mee, aldus Smits.
Hans Smits vervolgt zijn carrière onder meer als voorzitter van de raad van commissarissen van de Gasunie. Daarnaast wordt hij per 1 februari bestuursvoorzitter van het bouwbedrijf Janssen de Jong uit het Brabantse Son en Breugel.
De nieuwe president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam is Allard Castelein.