nieuws

Ton per maand 'geen passende beloning' zorgbestuurder

Geld
Geld
ROTTERDAM - Een declaratie van bijna een ton voor een maand werk is geen "maatschappelijk passende beloning" voor een bestuurder in de zorg. Dat constateert een commissie die zich heeft gebogen over de declaraties van een tijdelijke bestuurder bij zorginstelling Humanitas DMH, die ook projecten voor gehandicaptenzorg in onze regio heeft.
Dat meldde de Volkskrant vrijdag op basis van de uitspraak van de zogeheten Governancecommissie gezondheidszorg. Humanitas DMH verzorgt onder meer een buitenschoolse opvang in Barendrecht en heeft een project voor begeleid wonen in Dordrecht en een zorgboerderij in Strijen.

Ophef

De bestuurder was aangesteld door de raad van toezicht, buiten het bestuur om. Hij declareerde 2.000 euro per dag, exclusief overwerk, dat hem nog 250 euro per uur opleverde. De manager stelde zelf dat hij zijn salaris al lang had terugverdiend voor de instelling. Hij vertrok afgelopen herfst vanwege de ophef over zijn bezoldiging.
Op de beloning was veel kritiek, onder meer van minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk, die het bedrag in antwoord op Kamervragen bovenmatig noemde. Omdat de man korter dan een halfjaar als zelfstandige werd ingehuurd, viel hij niet onder de wet die topinkomens in de semi-publieke sector aan banden legt.
De commissie die de betalingen onderzocht kijkt echter niet naar de wet, maar naar de governancecode voor goed bestuur waar Humanitas DMH een handtekening onder heeft gezet. De zorginstelling heeft inmiddels nieuwe toezichthouders en is nog op zoek naar een bestuurder.