nieuws

Hoe kwam de vrouw van Paul Mc Cartney bij zo'n hoog bedrag voor de scheiding?

echtscheiding
echtscheiding
ROTTERDAM - Tijdens de uitzending van Vraag Het De Bieb van zaterdag 4 januari 2014 werd de volgende vraag gesteld:Theo van der Sluis: Ik heb ooit gelezen dat Paul Mc Cartney ging scheiden van een vrouw. Zij vroeg er heel veel geld voor; hoe komen ze tot dat bedrag? De hoogte was 300 miljoen!!Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag Het De Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden.
Antwoord van de bieb:
In Engeland en Wales zijn de bepalingen van de Matrimonial Causes Act 1973 op de boedelscheiding na echtscheiding van toepassing. Op grond van deze wet kan het gerecht bij beschikking bepalen dat er periodiek een bedrag dient te worden betaald en dat er bezittingen dienen te worden verkocht.
Het gerecht is vrij om te bepalen welke beschikkingen het, gelet op de bijzondere omstandigheden van het geval, in een bepaald geval geeft om recht te kunnen doen aan de gevolgen van een echtscheiding.
Tot 2000 werd in Engeland de alimentatie naar behoefte en draagkracht vastgesteld, maar na een geruchtmakende echtscheidingszaak werd bepaald dat de toekenning van alimentatie naar redelijkheid moest zijn. Wat echter onder redelijkheid moest worden verstaan werd aan de rechtspraak over gelaten en dat heeft tot excessen geleid zodat vermogende echtelieden sindsdien vaak flink moeten dokken om hun ex tevreden te stellen.
In Nederland zijn de bepalingen van toepassing zoals deze terug te vinden zijn in het Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast stelt de Werkgroep Alimentatienormen jaarlijks richtlijnen op voor het berekenen van alimentatie volgens de zogenaamde Tremanormen. Tot slot vinden we in uitspraken in eerdere zaken rechtsgrond (jurisprudentie).
De 'TREMAnormen' zijn richtlijnen van een werkgroep van deskundigen, op basis waarvan de rechtbanken de alimentatie vaststellen.